Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning (HPB) är en metod för att motivera människor till förändringar i livsstilen. Vi tittar på sambandet mellan de egna hälsovanorna och hälsoupplevelserna.

Boka

FÖR VEM?

Vi rekommenderar alla att göra en hälsoprofilbedömning för att få en nulägesbild av hur din kropp mår och en chans att få förslag till förbättringar i livsstil och friskvård. Hälsoprofilbedömningar görs ofta på uppdrag av arbetsgivare.

HUR GÖR VI?

HPB inleds med ett frågeformulär och samtal kring hälsovanor och hälsoupplevelser. Därefter gör vi en blodtrycksmätning, ett lättare konditionstest på cykel i cirka sex minuter för att beräkna konditionsnivån och diskuterar sedan viktgränser tillsammans. Vi går tillsammans genom resultaten, diskuterar eventuella förändringar i livsstilen och sätter upp mål som därefter följs upp med en ny HPB. HPB görs oftast i Teameds lokaler.

HUR LÅNG TID TAR DET?

En hälsoprofilbedömning tar 60-90 minuter.

Katarina Holgersson
Hälsoutvecklare, massör, kostrådgivare
060 – 744 00 04
katarina.holgersson@teamed.se