Kostrådgivning

Vi hjälper dig att fastställa det individuella behovet kring kosten och hälsan. Vi tittar på hur en bra kosthållning bör se ut med syfte att förbättra hälsa, prestationsförmåga och livskvalitet.

Boka

FÖR VEM?

Att få rådgivning kring kosten hos Teamed kan handla om olika saker; viktnedgång, viktuppgång, förbättrad kost, anpassad kost, beteenden, vanor och motivation. Oavsett om det handlar om en krånglande mage eller bristande energi till det du vill göra, så kan det hänga på vad du äter eller inte äter.

HUR GÖR VI?

Vid ett första möte kartläggs dina kostvanor och beteenden tillsammans med någon av Teameds Hälsoutvecklare. Vi tittar också på tidigare erfarenheter av förändringar kring kosten. En målbild tas fram och en handlingsplan, som känns uppnåelig, genomförbar och rimlig, upprättas. Vid behov planeras uppföljningsträffar in. Uppföljningar genomförs för att behålla motivationen till kostförändringen. Målet och handlingsplanen modifieras under vägen när det behövs. Privata kostrådgivningar sker i Teameds lokaler. Vid förfrågan kan det även ske hos kunden.

HUR LÅNG TID TAR DET?

En kostrådgivning tar 30 eller 60 minuter.

Katarina Holgersson
Hälsoutvecklare, massör, kostrådgivare
060 – 744 00 04
katarina.holgersson@teamed.se